04
102012

Žitni mlini združeni in tehnološko posodobljeni: Strateško eden pomembnejših projektov za Skupino Žito in mesto Maribor

Projekt selitve mlina iz Ljubljane v Maribor je v zadnjih 10-ih letih eden večjih projektov Skupine Žito. Strateško predstavlja most med pridelovalno in predelovalno industrijo, zaradi bližine proizvodne lokacije žit nižje transportne stroške, hkrati pa tudi zaradi novih delovnih mest razvojno pomemben doprinos v lokalnem okolju. Selitev mlina je bil skrbno načrtovan projekt, realiziran v okviru Žitove poslovne strategije do leta 2015.

Oba mlina Skupine Žito sta sedaj združena pod enoto PC Intes, ki je v Mariboru sinonim za mlinarsko dejavnost in ima v mestu že več desetletno tradicijo. Mlin pod PC Intes ima za mesto Maribor in njegove meščane pomembno vlogo že od leta 1864, ko je bil ustanovljen parni mlin v Mariboru. Odločitev za preselitev mlina iz Ljubljane v Maribor je bila del poslovne strategije Skupine Žito in je organizacijsko in finančno eden večjih projektov Skupine Žito v zadnjem desetletju. Celotna investicija selitve mlina ter rekonstrukcija pekarne v pakirnico in skladišče mok,  bo skupaj znašala približno 3 mio EUR. Projekt je bil delno financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije, v okviru 1. osi.
.
“Z združevanjem mlinov na eni lokaciji, bodo še bolj izraženi sinergijski učinki proizvodnje, ki so izjemno pomembni tudi strateško. Skupina Žito se s selitvijo mlina v Maribor približuje žitnici Slovenije. Bližina mlina osnovni surovini – pšenici –pomeni namreč nižje stroške storitev in obratovanja. Pšenice, ki je v Sloveniji odkupimo največ med slovenskimi mlinarji, letos smo je odkupili od domačih proizvajalcev 25 000 ton, tako ne bo več treba voziti v Ljubljano. Hkrati bo pri samem delu povečana produktivnost. Želim si, da bo nova investicija čim prej pokazala prve pozitivne rezultate tako za mlinarsko dejavnost v Skupini Žito kot tudi za enoto Intes, nenazadnje pa seveda tudi za proizvajalce in mesto Maribor, ki se sedaj lahko pohvali s prisotnostjo največjega mlina v Sloveniji in tako postaja slovenski center mlinarstva,” je na uradni otvoritvi mlina povedal Janez Bojc, predsednik uprave Skupine Žito.

Podžupan Mestne občine Maribor mag. Tomaž Kancler, ki je bil prav tako prisoten ob otvoritvi posodobljenega mlina, je ob tem dodal, da selitev mlina v Maribor pomeni tudi dodaten  zagon za razvoj pekarske dejavnosti in možnost potencialnega razvoja delovnih mest za mariborčane in okoliške prebivalce. “Pripojitev ljubljanskega mlina mariborskemu prav gotovo pomeni, da se je živilska industrija v Mariboru, po večletni stagnaciji, ponovno pričela krepiti. Malo je podjetij, ki v teh časih investirajo, zato pozdravljam tudi potencial širitve delovnih mest z novim proizvodnim obratom, ki pomeni pomemben doprinos v lokalni skupnosti. Vesel in ponosen sem, da bodo z novimi investicijami Skupine Žito, tu mislim tudi na nedavno tehnološko posodobljeno enoto PC Kruh pecivo na Teznu, ustvarjeni še boljši pogoji za prepoznavnost mlinarske dejavnosti in njen strateški razvoj v Mariboru. Sicer pa je Intesov mlin že od nekdaj dragoceni del našega mesta, njegova vloga pa se bo, prepričan sem, v prihodnje samo še krepila.“

Sam operativni postopek selitve je trajal 6 mesecev – zaradi več nivojev zgradbe je bilo potrebno izdelati v celoti novo tehnološko shemo, pripraviti in obnoviti mlin, se povezati z novimi stroji in zagnati mlin z novim sodobnejšim informacijskim sistemom. Zahtevnost projekta je povečalo dejstvo, da sta bila v času selitve nedelujoča oba mlina, kar je pomenilo, da je bilo planiranje zalog moke in prodaje izdelkov ter nadalje spremljanje potrebno natančno izračunati in uskladiti.

Fizična selitev je potekala brez večjih zapletov. V 14-ih dneh so bili stroji preseljeni, v naslednjih 30-ih dneh pa montirani in povezani. Sledilo je preizkušanje in zagon vsakega stroja posebej preko računalniškega programa. Danes je posodobljeni mlin pričel tudi uradno z obratovanjem.

Nazaj na seznam novic