20
122012

Žito d.d. izvedlo dokapitalizacijo družbe Šumi nepremičnine d.o.o. in nanjo s pogodbo o prodaji delnic prenesla kapitalski naložbi Mlinopek in Mlinotest

Družba Žito, d.d. je izvedla dokapitalizacijo svoje odvisne družbe Šumi Nepremičnine, d.o.o., v kateri ima 100% delež. Dokapitalizacija odvisne družbe Šumi Nepremičnine, d.o.o. je izvedena s stvarnim vložkom, ki v naravi predstavlja nepremično premoženje na Šmartinski cesti 154, Ljubljana.  Z dokapitalizacijo odvisne družbe s stvarnim vložkom, ki v naravi predstavlja nepremično premoženje, uprava družbe Žito, d.d. zasleduje cilje, določene s Strategijo Skupine ŽITO do leta 2015.

Prav tako sta družbi Žito, d.d. in Šumi Nepremičnine, d.o.o. sklenili Pogodbo o nakupu delnic, s katero je družba Žito, d.d. svoji odvisni družbi Šumi Nepremičnine, d.o.o. prodala 597.162 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z oznako MAJG, izdajatelja MLINOTEST Živilska industrija d.d. ter 111.557 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z oznako PMMG, izdajatelja MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota. Na ta način je družba Šumi Nepremičnine, d.o.o. pridobila 26,30 % delež družbe Mlinopek, d.d. in 17,32 % delež družbe Mlinotest, d.d.

Žito d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav