07
012013

Žito zaščitilo delavce in odpovedalo pogodbo z zaposlitveno agencijo Job service s.r.o.

Žito je z današnjim dnem odpovedalo pogodbo z zaposlitveno Job Service s.r.o. Na spletni strani Ministrstva za delo je razvidno, da je agenciji Job Service s.r.o. Republika Slovenija podelila licenco za opravljanje storitve posredovanja dela. Pogodbena določila medsebojne pogodbe Žita in agencije določajo, da agencija pri sklepanju pogodb o zaposlitvi z najetim delavcem upošteva veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Seznanili smo se s predlogom te pogodbe in po mnenju naše odvetniške pisarne pogodba med agencijo in delavci ni skladna z zahtevami in standardi slovenske delovno-pravne zakonodaje. Zaradi navedene kršitve smo danes odpovedali pogodbo. Vsem najetim delavcem, ki sodelujejo z agencijo Job Service s.r.o., smo ponudili možnost nadaljnjega dela v Žitu preko drugih zaposlitvenih agencij.

Za vse delavce, ki jih v Žitu najemamo preko različnih zaposlitvenih agencij, v povprečju plačamo 1.380 €, za nikogar pa manj kot 1.146 € bruto za polni delovni čas, odvisno od delovnega mesta in izmene. Plačilo je v skladu s slovensko delovnopravno zakonodajo. V Žitu je sicer zaposlenih 1.164 ljudi, od tega 96% (1.120) za nedoločen čas, 4 % (44) pa za določen čas. Poleg tega glede na sezonske potrebe proizvodnje v povprečju 50 delavcev najemamo preko agencij. S tako visokim deležem zaposlenih s pogodbami o zaposlitvi za nedoločen čas se uvrščamo v sam vrh družb iz vidika zaposlovanja za nedoločen čas.

Z vsemi ostalimi zaposlitvenimi agencijami (v Skupini Žito sodelujemo z več zaposlitvenimi agencijami) korektno sodelujemo. Njihove storitve so potrebne zato, ker količine naročil v času nihajo in teh nihanj ni mogoče predvideti vnaprej. Z dodatnim zaposlovanjem ob viških proizvodnje lahko na eni strani zagotavljamo delo dodatnim delavcem in pravočasno izpolnitev naročil za naše kupce na drugi.

V okviru naših pravnih možnosti bomo še naprej ščitili delavce in ukrepali za preprečitev kršenja njihovih delovno-pravnih pravic. Sindikate in zaposlene bomo posebej pozvali, da nas tudi v prihodnje opozorijo na morebitne sporne prakse v njihovem pogodbenem odnosu z zaposlitvenimi agencijami. Poslovne prakse, ki ne spoštujejo slovenske delovno-pravne zakonodaje, v Žitu obsojamo. Sami bomo delovno-pravno zakonodajo še naprej spoštovali, ne glede na to, ali gre za redno zaposlene delavce ali delavce, najete preko zaposlitvenih agencij.

Janez Bojc, predsednik uprave, Skupina Žito

Nazaj na seznam novic