20
032013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

I-INI-278/13

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Peter Rajačič je dne 18. 3. 2013 kupil 11 delnic družbe v vrednosti 605,00 EUR. Peter Rajačič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 11 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,0031-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav