22
032013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Peter Rajačič je dne 20.03.2013 kupil 39 delnic družbe v vrednosti 2.145,00 EUR. Dne 21.3.2013 je kupil še 32 delnic v vrednosti 1.699,20 EUR.
Peter Rajačič ima po sklenitvi teh poslov skupaj v lasti 82 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,023-odstotni delež v kapitalu družbe.
Žito d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav