26
042013

Letni dokument 2013/2012

Na podlagi 63. člena ZTFI in Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Žito d.d. objavlja Letni dokument za obdobje od 20.4.2012 do 26.4.2013. To je seznam vseh informacij, ki so bile objavljene v slovenskem jeziku, v skladu z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, v zadnjih 12 mesecih in so dostopne na spletni strani Ljubljanske borze, d.d., SEOnet: seonet.ljse.si ter na spletni strani družbe www.zito.si.

Letni dokument je od dne 26.4.2013 objavljen tudi na spletni strani družbe Žito d.d., www.zito.si, kjer bo dostopen še najmanj pet let.

Žito d.d.
Uprava

Pripeti dokument:

Letni_dokument_2013_2012

Nazaj na seznam objav