26
042013

Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d.

V skladu s 110. členom ZTFI uprava družbe Žito d.d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za poslovno leto 2012, ki je bilo sprejeto na redni seji nadzornega sveta dne 26.04.2013. Več o seji nadzornega sveta objavjamo v priponki Sporočilo za javnost.

Revizijo računovodskih izkazov za leto 2012 je opravila revizijska družba Uhy Revizija in storitve d.o.o. in o njih izdala pritrdilno mnenje.

Letno poročilo bo družba posredovala AJPES-u do zakonsko določenega roka.

Letno poročilo bo od 26. 4. 2013 na spletnih straneh družbe dostopno pet let.
Žito d.d.
Uprava

Celotno besedilo Letnega poročila

Nazaj na seznam objav