31
052013

Skupina Žito v prvem letošnjem kvartalu poslovala z dobičkom

Nadzorni svet Skupine Žito je na včerajšnji seji obravnaval poslovno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za obdobje od januarja do marca 2013. Čisti dobiček Skupine Žito je znašal 371 tisoč EUR, v enakem obdobju lani pa je bilo ustvarjenega 2 tisoč EUR dobička. Skupina Žito je v prvem četrtletju letošnjega leta prodala za 28 milijonov EUR, družba Žito d.d. pa za 26,2 milijona EUR izdelkov. Dober rezultat poslovanja Žita je predvsem posledica vrste sprejetih in tudi delno že izvedenih ukrepov, s katerimi poskušajo v Skupini dosegati stroškovno učinkovitost in boljšo prodajo.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je Skupina Žito prodala za 28 milijonov EUR, družba Žito d.d. pa za 26,2 milijona EUR izdelkov. Prodaja Skupine Žito je v primerjavi z lanskim tromesečjem višja za 0,7 %. V prvih treh mesecih je Skupina Žito prodala za 0,4 % več od plana in za 0,5 % več kot v enakem obdobju lani.

Čisti dobiček Skupine Žito je znašal 371 tisoč EUR. V enakem obdobju lani je bilo ustvarjenega 2 tisoč EUR dobička. Družba Žito d.d. je v prvem tromesečju ustvarila dobiček v višini 462 tisoč EUR, medtem ko je v enakem obdobju lani ustvarila 86 tisoč EUR dobička.

Dobiček iz poslovanja Skupine Žito je bil v primerjavi s prvim kvartalom 2012 za 131 % višji, dobiček iz poslovanja družbe Žito d.d. pa za 105 % višji kot v enakem obdobju lani.

»Pozitiven poslovni rezultat je dokaz, da je s prilagajanjem tržnim razmeram, s premiki v poslovanju in s preudarnimi ukrepi mogoče tudi v kratkem času doseči vidnejše rezultate. S prilagoditvijo strategije do leta 2015, ki je bila sprejeta v 2010 in ni predvidevala nastopa recesije ter s tem povezanih sprememb ekonomske situacije in razmer na trgu, smo ponovno opredelili in si zadali še bolj jasne cilje. Osredotočili smo se na krepitev dejavnosti z največjim potencialom rasti in dobičkonosnosti. Tako smo se ob koncu leta 2012 pričeli usmerjati na rast deleža izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter na razvoj, trženje in prodajo naših ključnih kategorij oziroma blagovnih znamk, ki so dovolj močne, da lahko z njimi, glede na povpraševanje kupcev, dosegamo dobre rezultate tudi v prihodnje«, je rezultate komentiral Janez Bojc, predsednik uprave Skupine Žito.

V Skupini Žito je na dan 31.3.2013 skupno število zaposlenih 1150.

Ljubljana, 31. maj 2013

Celotno medletno poročilo za obdobje januar do marec 2013 je dostopno na straneh za vlagatelje.

Nazaj na seznam novic