13
062013

Obvestilo za delničarje družbe

V skladu s sklepom pod točko 2 dnevnega reda, ki so ga izglasovali delničarji družbe na skupščini dne 10.06.2013, je uprava družbe ŽITO, d.d., dolžna delničarjem družbe omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o posameznih poslih med družbama ŽITO, d.d. in ŠUMI NEPREMIČNINE d.o.o, zlasti pa vpogled v cenitvene elaborate prenosov, elaborat o transfernih cenah v delu, ki se nanaša na navedene prenose, podatke o vseh obveznostih med povezanima družbama ŽITO, d.d. in ŠUMI NEPREMIČNINE d.o.o. in podatke o načrtovanih finančnih učinkih obravnavanih poslov družbe v poslovnem letu 2013 (predvsem na izkaz poslovnega izida družbe ŽITO, d.d.).

Uprava družbe ŽITO, d.d. obvešča vse delničarje, da bo vpogled v zgoraj navedeno dokumentacijo možen v torek 18.06. in v sredo 19.06.2013 med 8:00 in 16:00 uro na sedežu družbe na naslovu Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana. Vpogleda v dokumentacijo ni potrebno v naprej napovedati.

Celotna dokumentacija, ki bo izročena na vpogled, predstavlja za družbo poslovno skrivnost, zato bo moral vsak delničar pred vpogledom podpisati izjavo o zaupnosti. Dokumentacije ne bo mogoče odnesti s seboj, niti je ne bo mogoče kopirati, snemati, slikati ali drugače reproducirati.

Vsak delničar mora predstavnikom družbe omogočiti preverjanje istovetnosti z uradnimi identifikacijskimi listinami. V primeru, da bo v imenu delničarja vpogled opravil njegov pooblaščenec, je slednji dolžan izročiti družbi pisno pooblastilo delničarja.

To obvestilo za delničarje je objavljeno na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), na spletni strani SEOnet in na spletni strani družbe (www.zito.si).

Ljubljana, dne 13.06.2013 ŽITO, d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav