13
092013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Peter Rajačič, je dne 11. 9. 2013 kupil 100 delnic družbe v vrednosti 5.800,00 EUR. Dne 12. 9. 2013 je kupil še 156 delnic v vrednosti 8.892,00 EUR.
Peter Rajačič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 624 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,18-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.

Uprava

Ljubljana, 13. 9. 2013

Nazaj na seznam objav