19
092013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Peter Rajačič, je dne 18. 9. 2013 kupil 100 delnic družbe v vrednosti 5.600,00 EUR.
Peter Rajačič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 724 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,2-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav