23
092013

V Skupini Žito donirali 500 kilogramov kruha OŠ Franca Rozmana-Staneta Maribor

V Skupini Žito so na ogled žitnega mlina, ki se nahaja v PC Intes v mariborskem Melju, danes povabili predstavnike in prebivalce lokalne skupnosti. Potem, ko so s tamkajšnjimi stanovalci uspešno rešili zaplet s hrupom, ki ga je predvsem med letošnjo žetvijo povzročal mlin, so jih povabili na ogled njegove notranjosti in proizvodnje. Priložnost za povezovanje z okoljem so v Skupini Žito uresničili tudi z donacijo polnozrnatega Jelenovega kruha Osnovni šoli Franca Rozmana-Staneta Maribor.

V Skupini Žito so na ogled žitnega mlina, ki se nahaja v PC Intes v mariborskem Melju, danes povabili predstavnike in prebivalce lokalne skupnosti. Potem, ko so s tamkajšnjimi stanovalci uspešno rešili zaplet s hrupom, ki ga je predvsem med letošnjo žetvijo povzročal mlin, so jih povabili na ogled njegove notranjosti in proizvodnje. Priložnost za povezovanje z okoljem so v Skupini Žito uresničili tudi z donacijo polnozrnatega Jelenovega kruha Osnovni šoli Franca Rozmana-Staneta Maribor. Ta se nahaja v neposredni bližini objekta. Selitev mlina je bil sicer v lanskem letu skrbno načrtovan projekt, uresničen v okviru Žitove poslovne strategije do leta 2015. Strateško predstavlja most med pridelovalno in predelovalno industrijo. Mlin je tudi zaradi novih delovnih mest razvojno pomemben doprinos v lokalnem okolju.

Po končani investiciji selitve mlina, ki so jo v Skupini Žito izvedli lani avgusta, se je občutno povečal hrup na mlinu, še posebej ob največji obremenitvi, to je ob žetvi. To je motilo okoliške prebivalce. V Žitu so izvedli meritve hrupa, ki so pokazale, da hrup res presega meje dovoljenega. Kot je povedal direktor PC Inters Igor Lipovnik, so krajanom takoj po selitvi mlina prisluhnili in se nemudoma lotili sanacije povečanega hrupa. »V oktobru in novembru 2012 smo na mlin dodali dušilce zvoka. Ker po tem ukrepu nismo dosegli željenega učinka in ker so bile na mlinu težave s hrupom v celoti sanirane, smo se dodatno lotili še sanacije hrupa na samih silosih. Ti ob selitvi niso bili obnovljeni, nastala je le manjša sprememba zaradi povezovalnega mostu med silosom in mlinom. Ker smo ugotovili, da to povzroča hrup, smo silose protihrupno nadgradili. Po tem ukrepu smo ponovno naročili meritve, ki so ustrezale predpisom, vendar pa še vedno niso zadostile potrebam krajanov. V Skupini Žito smo jim kljub temu prisluhnili in v letošnjem poletju opravili dodatno rekonstrukcijo prezračevanja. Zavezali smo se, da bomo hrup zmanjšali do avgusta in se tega tudi držali«, je pojasnil na današnjem srečanju s krajani Lipovnik.

Z izvedenimi rešitvami in ukrepi Skupine Žito pa so zadovoljni tudi sokrajani, ki so imeli največ težav s hrupom. »Danes lahko govorimo o zmagi, kjer ni poraženca«, je povedal Marjan Vraničar predstavnik stanovalcev mestne četrti in dodal: »Po skoraj treh letih smo uspeli doseči, da je mlin znova postal dobrodošel subjekt v mestu – tako kot pred 150 leti – in ne predstavlja več motečega elementa v našem bivalnem okolju. Posebej želim poudariti, da nam je vodstvo tako mlina kot Žita prisluhnilo in v okviru predvidenih del, hrup najprej zmanjšalo, sedaj pa še odpravilo. Stanovalci, ki živimo v neposredni bližini smo si oddahnili, saj je to v večini starejša populacija, katerim mir, predvsem v nočnem času, predstavlja enega izmed bistvenih bivalnih pogojev.«

Podelili tudi 500 kilogramov kruha in 580 rogljičkov za OŠ Franca Rozmana-Staneta

Krajani, ki so se udeležili srečanja, so si na dogodku lahko ogledali tudi mlin in njegovo notranjost, poleg tega pa so prisostvovali tudi donaciji 500. kilogramov polnozrnatega Jelenovega kruha in 580. rogljičkov. Svoje izdelke je Skupina Žito podelila učencem Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta iz Maribora za mesec zdravih obrokov, s katerim na šoli spodbujajo zdravo prehranjevanje učencev.

V prihodnjih treh letih želijo v PC Intes proizvodnjo žit iz sedanjih 60 tisoč ton na leto povečati na 70 tisoč ton na leto in izvesti nadaljnjo koncentracijo mlevske dejavnosti. »Za uspešno izvajanje zadanih ciljev bo potrebna dograditev oz. razširitev prostorov skladišča in pakirnice moke. Poleg tega pa načrtujemo tudi ureditev logistike in gradnjo novega kamionskega terminala za sprejem surovine in izdajo končnih izdelkov. Nadgradnja tega terminala bo tudi nov sodoben tehnološko razvojni laboratorij«, je še povedal Igor Lipovnik.

Odločitev za preselitev mlina iz Ljubljane v Maribor je bila del poslovne strategije Skupine Žito in je organizacijsko in finančno eden večjih projektov Skupine Žito v zadnjem desetletju. Oba mlina Skupine Žito sta sedaj združena pod enoto PC Intes, ki je v Mariboru sinonim za mlinarsko dejavnost in ima v mestu že več desetletno tradicijo. Pred selitvijo mlina, ki velja za enega večjih projektov Skupine Žito v zadnjih 10-ih letih, so v Mariboru predelali 14 tisoč ton žit na leto, danes pa v mlinu letno predelajo 60 ton žit. To Skupino Žito uvršča na prvo mesto med mlini v radiju 300 kilometrov, poleg tega pa ima združevanje mlinov na eni lokaciji tudi pomembne sinergijske učinke proizvodnje, ki imajo tudi strateške učinke.

Poleg tehnološke posodobitve mlina in avtomatizacije proizvodnje predelave so na lokaciji PC Intes uspešno zaključili tudi obnovo skladišča in pakirnice mlevskih izdelkov. Celotna investicija selitve mlina ter rekonstrukcija pekarne v pakirnico in skladišče mok, je skupaj znašala približno 3 mio EUR. Ob tej investiciji so v Skupini Žito v zadnjem letu v svoje profitne centre skupno investirali kar 6 mio EUR. Poleg investicij v PC Intes, so nedavno odprli še novo proizvodno linijo za peko kruha in pekovskih izdelkov ter zamrzovalnico za shranjevanje izdelkov v PC Kruh pecivo.

Dodatne informacije:
Nina Turuk
Odnosi z javnostmi v Skupini Žito
M: nina.turuk@zito.si; pr@zito.si
T: 01 5876 120; 041 316 016

Nazaj na seznam novic