09
102013

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev in spremembi deleža lastnih delnic

Družba ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŠUMI NEPREMIČNINE, d.o.o.) je dne 09.10.2013 družbi FIN VITA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: FIN VITA, d.o.o.) odsvojila 597.162 delnic z oznako MAJG izdajatelja Mlinotest d.d, in sicer na način posla na borzi v svežnju po tržni ceni 2,531 EUR na delnico. Hkrati je družba ŠUMI NEPREMIČNINE, d.o.o. istega dne od družbe FIN VITA, d.o.o. pridobila 32.533 delnic z oznako ZTOG izdajatelja Žito d.d., in sicer na način posla na borzi v svežnju po tržni ceni 57,000 EUR na delnico in na ta način pridobila 9,14% delež v družbi ŽITO, prehrambena industrija d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana. Družba ŠUMI NEPREMIČNINE, d.o.o. je v 100% lasti družbe ŽITO, prehrambena industrija d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.). Družba ŽITO, d.d. razpolaga z 3.046 lastnimi delnicami, kar skupaj z 32.533 delnic ZTOG, ki jih je danes pridobila njena odvisna družba ŠUMI NEPREMIČNINE, d.o.o., predstavlja 10% lastnih delnic.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 09.10.2013

Nazaj na seznam objav