25
102013

Prejem obvestila o podpisu sporazuma o skupni prodaji delnic

Dne 25.10.2013 je bila družba Žito d.d., Ljubljana, s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d., obveščena, da so Modra zavarovalnica, d.d., Slovenska odškodninska družba, d.d., KD Kapital, finančna družba, d.o.o., KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o. in Adriatic Slovenica, d.d., ki kot imetniki razpolagajo s 180.401 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe Žito d.d. (oznaka ZTOG) in katerih delež skupaj predstavlja 50,70 % osnovnega kapitala družbe, dne 23.10.2013 podpisali Sporazum o skupni prodaji delnic družbe Žito d.d..

Podpisnice Sporazuma o skupni prodaji delnic Žita d.d. bodo prodajni postopek izvedle ob sodelovanju finančnega svetovalca.

Celotni prodajni postopek koordinirata Slovenska odškodninska družba in KD Skladi.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 25.10.2013

Nazaj na seznam objav