14
102013

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

I-NIH-59/13

 

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 11.10.2013 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od družbe ŠUMI NEPREMIČNINE d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana. Iz obvestila družbe ŠUMI NEPREMIČNINE d.o.o. izhaja, da je ta dne 09.10.2013 pridobila 32.533 delnic ZTOG in, da ima tako skupaj v lasti 32.533 delnic ZTOG, kar predstavlja 9,14 % vseh delnic ZTOG.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Žito d.d., www.zito.si najmanj 5 let od datuma objave.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 14.10.2013

Nazaj na seznam objav