11
102013

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 11.10.2013 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od svojega delničarja družbe FIN VITA d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Iz obvestila delničarja FIN VITA d.o.o. izhaja, da je ta dne 09.10.2013 prodala 32.533 delnic ZTOG in, da ima tako skupaj v lasti 8.305 delnic ZTOG, kar predstavlja 2,33% vseh delnic ZTOG.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Žito d.d., www.zito.si najmanj 5 let od datuma objave.

Žito d.d.
Uprava
Datum: 11.10.2013

Nazaj na seznam objav