22
102013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

 Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Erik Žunič, je dne 18.10.2013 kupil 200 delnic družbe v vrednosti 11.000,00 EUR.

Erik Žunič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 2949 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,8289-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 22.10.2013

 

Nazaj na seznam objav