25
102013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Sandi Svoljšak, je dne 23.10.2013 kupil 18 delnic družbe v vrednosti 990,00 EUR.

Sandi Svoljšak ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 1703 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,4787-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 25.10.2013

Nazaj na seznam objav