25
102013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev predsednika uprave v kapitalu izdajatelja

Družba Jacobo d.o.o., V Dovjež 11, 1000 Ljubljana, katere 100-odstotni lastnik in direktor je Janez Bojc – predsednik uprave družbe Žito d.d., je dne 24. 10. 2013 kupila 200 delnic družbe Žito d.d. v vrednosti 11.200 EUR.

Družba Jacobo d.o.o. ima tako v lasti 400 delnic družbe Žito d.d., kar predstavlja 0,0011-odstotni delež v kapitalu družbe.
Poleg teh delnic ima Janez Bojc v lasti še 4617 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 1,2977-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 25. 10. 2013

Nazaj na seznam objav