29
112013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Peter Rajačič, je dne 28.11.2013 kupil 800 delnic družbe v vrednosti 49.600,00 EUR.

Peter Rajačič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 1588 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,4463-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 29.11.2013

Nazaj na seznam objav