29
112013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Sandi Svoljšak, je dne 28. 11. 2013 kupil 1108 delnic družbe v vrednosti 68.696,00 EUR.

Sandi Svoljšak ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 2811 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 0,79-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 29. 11. 2013

Nazaj na seznam objav