28
112013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana uprave v kapitalu izdajatelja

Član uprave družbe Žito d.d., Ljubljana, Erik Žunič, je dne 28.11.2013 kupil 1650 delnic družbe v vrednosti 102.300,00 EUR.

Erik Žunič ima po sklenitvi tega posla skupaj v lasti 4599 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 1,2926-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 28.11.2013

 

Nazaj na seznam objav