29
112013

Sprememba deleža vrednostnih papirjev predsednika uprave v kapitalu izdajatelja

Družba Jacobo d.o.o., V Dovjež 11, 1000 Ljubljana, katere 100-odstotni lastnik in direktor je Janez Bojc – predsednik uprave družbe Žito d.d., je dne 28.11.2013 kupila 3500 delnic družbe Žito d.d. v vrednosti 217.000 EUR

Družba Jacobo d.o.o. ima tako v lasti 3900 delnic družbe Žito d.d., kar predstavlja 1,0961-odstotni delež v kapitalu družbe.

Poleg teh delnic ima Janez Bojc v lasti še 4617 delnic družbe Žito d.d., Ljubljana, kar predstavlja 1,2977-odstotni delež v kapitalu družbe.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 28.11.2013

 

Nazaj na seznam objav