12
032014

Podpis dodatka k Sporazumu o skupni prodaji delnic družbe Žito d.d.

Družba Žito d.d. sporoča, da je dne 11. marca 2014 s strani koordinatorja prodajnega postopka prodaje delnic Žita d.d. prejela obvestilo, da so Modra zavarovalnica, d.d., Slovenska odškodninska družba, d.d., KD Kapital, finančna družba, d.o.o., KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o., v svojem imenu in za račun podskladov KD Krovnega sklada: KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad in KD Dividendni, delniški, Adriatic Slovenica, d.d. in NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. v svojem imenu in za račun podsklada NLB Skladi – Slovenski delniški, ki kot imetniki razpolagajo s 181.932 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe Žito, d.d. (oznaka ZTOG) in katerih delež skupaj predstavlja 51,13% osnovnega kapitala te družbe, dne 6.3.2014 podpisali »Dodatek k Sporazumu o skupni prodaji delnic družbe Žito, d.d.« (v nadaljevanju: Sporazum), s katerim so se prvotne članice Sporazuma dogovorile, da NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., naknadno pristopijo k Sporazumu. Vse ostale določbe Sporazuma ostanejo nespremenjene.

Žito d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav