14
032014

Skupina Žito: Čisti poslovni izid za leto 2013 presega načrtovanega

Ljubljana, 14. marec 2014 – Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so se na današnji seji seznanili z nerevidiranimi rezultati poslovanja za poslovno leto 2013. Skupina Žito je ustvarila 111 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, 3,1 mio EUR dobička iz poslovanja in 2,2 mio EUR čistega dobička. Ob nespremenjeni ravni prihodkov je tako Skupina Žito, v primerjavi z letom 2012, povečala čisti dobiček za 455%. Skupina Žito je na domačem trgu ustvarila 84 % vseh prihodkov od prodaje, na tujem pa 16 %. Prav tako so se, v primerjavi z letom 2012, izboljšali vsi ključni kazalniki poslovanja, med njimi donosnost prihodkov, kapitala in sredstev, dodana vrednost ter EBITDA marža.

 V Skupini Žito so v letu 2013, ob doseženih 111 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, ustvarili čisti dobiček v višini 2,2 mio EUR, kar je več od načrtovanega (1,9 mio EUR) in več kot v letu 2012, ko je znašal 0,4 mio EUR. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo, obrestmi in davki (EBITDA) je znašal 8,8 mio EUR in je v primerjavi z letom 2012 višji za 15,7 %. EBITDA tako predstavlja 7,8-odstotni delež v kosmatem donosu iz poslovanja in je glede na leto 2012 višji za eno odstotno točko.

Družba Žito d.d. je ustvarila 103,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, 3,1 mio EUR dobička iz poslovanja in 2,5 mio EUR čistega dobička.

Predsednik uprave Skupine Žito Janez Bojc je izrazil zadovoljstvo z doseženimi rezultati, ki so celo nekoliko višji od načrtovanih, kljub temu, da so v letu 2013 na prihodke Skupine Žito pomembno vplivali negativni narodnogospodarski trendi in visoke cene ključnih Žitovih surovin na nabavnih trgih.

»Brez zaupanja potrošnikov v naš izdelke in motiviranih zaposlenih takih rezultatov ne bi dosegli. Da proizvajamo odlične izdelke vsak dan potrjujejejo tudi naši potrošniki na slovenskem trgu, saj so Sport müsli-jem in žitaricami za zajtrk Zlato polje, začimbam Maestro, rižem Zlato polje, prepečenecem in grisinom Žito ter vsem svežih pekarskim izdelkom Žita dodelili naziv BEST BUY izdelek. To pomeni, da za vse navedene izdelke potrošniki menijo, da ponujajo najboljšo kakovost glede na ceno izdelka. Prav tako so z vidika potrošnikov priznanje Best buy prejeli, riži Zlato polje na BiH in na hrvaškem tržišču. Lansko leto smo uspeli tudi z velikim prebojem s kruhi za dopeko na vrsti tujih trgov.

Kakovost naših izdelkov pa, poleg potrošnikov, vsako leto potrjujejo tudi neodvisne strokovne ocenjevalne komisije, saj smo v letu 2013 dosegli, med vsemi pekovskimi podjetji, največ, kar 13 odličij za kakovost kruhov in pekovskega peciva v okviru ocenjevanja pri GZS, letos pa smo število teh odličij še podvojili na rekordnih 23 doseženih odličij za kakovost. Med ključne dosežke leta 2013 sodijo tudi organizacijske spremembe, s katerimi kot družba dosegamo večjo učinkovitost, zaposleni pa večjo odgovornost. Ponosni pa smo lahko tudi na številne družbeno odgovorne aktivnosti in podporo lokalnega okolja v katerem poslujemo in delujemo«, je ob objavi konsolidiranih nerevidiranih podatkov poslovanja za leto 2013 še izpostavil predsednik uprave Janez Bojc.

Nerevidirani IPI in BS Skupine Žito in Žto d.d. so dostopni na tej povezavi:

Nerevidirani IPI in BS Skupina in Žito d d 2013

Dodatne informacije:

Nina RusTuruk,

Odnosi z javnostmi, Skupina Žito

Telefon: 01 5876 120

E-naslov: pr@zito.si

 

 

Nazaj na seznam novic