23
042014

Izjava o skladnosti s kodeksom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Žito d.d. objavlja Izjavo o skladnosti poslovanja s kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Izjava o skladnosti poslovanja s kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je podana v pripetem dokumentu, je sestavni del Letnega poročila Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2013.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 23.04.2014

Pripeti dokumenti: Izjava o skladnosti poslovanja s kodeksom o upravljanju javnih delniških družb

 

Nazaj na seznam objav