23
042014

Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d.

V skladu s 110. členom ZTFI uprava družbe Žito d.d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za poslovno leto 2013, ki je bilo sprejeto na redni seji nadzornega sveta dne 22.04.2013. Več o seji nadzornega sveta objavljamo v priponki Sporočilo za javnost SZM – seja NS – revidirani rezultati skupine Žito in sklic skupščin delničarjev 22-04 2013 V1

Revizijo računovodskih izkazov za leto 2013 je opravila revizijska družba Uhy Revizija in storitve d.o.o. in o njih izdala pritrdilno mnenje.

Letno poročilo bo družba posredovala AJPES-u do zakonsko določenega roka. Celotno besedilo Letnega poročila je v priponki. Letno poročilo 2013 final

Letno poročilo bo od 23.04.2014 objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.zito.si) in dostopno pet let.

Žito d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav