19
052014

Skupina Žito v prvem četrtletju posluje z dobičkom in rastjo izvoza

Nadzorni svet Skupine Žito je na današnji seji obravnaval poslovno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za obdobje od januarja do marca 2014. Skupina Žito je prodala za 27,1 milijona EUR, družba Žito d.d. pa za 25,0 milijona EUR izdelkov in storitev. Rezultat iz poslovanja Skupine Žito je dobiček v višini 534 tisoč EUR. Čisti dobiček Skupine Žito je znašal 326 tisoč EUR. Družba Žito d.d. je v prvem tromesečju ustvarila čisti dobiček v višini 270 tisoč EUR.

Prodaja Skupine Žito je od primerljive lanske nižja za 2,9 %. Rezultat iz poslovanja Skupine Žito je dobiček v višini 534 tisoč EUR, kar je za 14,9 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta, ko je bilo ustvarjenih 628 tisoč EUR dobička iz poslovanja. Čisti dobiček Skupine Žito je znašal 326 tisoč EUR. V enakem obdobju predhodnega leta je bilo ustvarjenega 371 tisoč EUR dobička.

Ob koncu obravnavanega obdobja je bilo v Skupini Žito 1.138 zaposlenih.

»Ne glede na nekoliko slabše  prodajne rezultate doma v primerjavi z enakim obdobjem lani, poslujemo z dobičkom, smo učinkoviti in imamo dobre izvozne rezultate. V pogojih nizke domače potrošnje, je naš fokus na tuje trge ključen.

V prvem četrtletju smo izvoz v primerjavi s preteklim letom povečali za 16 %.

V tem času smo prejeli vrsto nagrad za kakovost naših izdelkov, kar pomeni, da nam potrošniki zaupajo.

Je pa dejstvo, da se splošna ekonomska slika, politična nestabilnost in socialna situacija zagotovo odraža tudi na kupni moči in s tem na prodaji. Ne glede na težek prvi kvartal letošnjega leta smo še naprej  usmerjeni na krepitev dejavnosti z največjim potencialom rasti in dobičkonosnosti. 

Zato je spodbudno, da nam vendarle raste delež izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Usmerjeni smo na razvoj, trženje in prodajo naših ključnih kategorij oziroma blagovnih znamk, ki so dovolj močne, da lahko z njimi, glede na povpraševanje kupcev, dosegamo dobre rezultate tudi v prihodnje, predvsem pa se intenzivno usmerjamo tudi na tuje trge, kar dokazujejo bistveno boljši prodajni rezultati v tujini «, je rezultate komentiral Janez Bojc, predsednik uprave Skupine Žito.

Medletno poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito d.d. najdete na tej povezavi: Poročilo NS 1-3 2014 (2)

Dodatne informacije:

Nina Rus Turuk,
Odnosi z javnostmi, Skupina Žito
Telefon: 01 5876 120
E-naslov: pr@zito.si

Nazaj na seznam novic