25
112014

Sklic skupščine delničarjev družbe ŽITO maloprodaja d.d.

Uprava družbe ŽITO maloprodaja d.d. v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 20. člena statuta družbe sklicuje
skupščino delničarjev družbe ŽITO maloprodaja d.d., ki bo v ponedeljek, 29. 12. 2014, v prostorih družbe ŽITO maloprodaja d.d., na Šmartinski 154 (III. nadstropje), Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.

Dnevni red si lahko pogledate na povezavi.

 

Direktor

Tevž Tavčar

Nazaj na seznam objav