04
022015

Nagradna igra »Od krofov do potice«

nagradna-igra-od-krofov-do-potice

Uporabljajte Žitovo moko in sodelujte v nagradni igri ter si priborite eno od privlačnih nagrad:

 • 1 x gospodinjski aparat Kitchen aid
 • 10 x paket izbranih mok Žito

Nagradna igra je zaključena. Zapisnik nagradne igre

Nagrajenci:

 • 1 x gospodinjski aparat Kitchen aid: Martina Radej, Žiri
 • 10 x paket izbranih mok Žito:
 • Teja Zajec, Smlednik
 • Martina Štralleger, Zagorje
 • Irena Gregorič, Izola
 • Marija Demšar, Železniki
 • Sibirka Kostadinova, Jesenice
 • Polona Humar, Trebnje
 • Terezija Zajc, Kočevje
 • Mojca Ferjan, Ljubljana
 • Leonida Furlanič, Koper
 • Malan Štrbenc, Knežak

Nagradna igra poteka od 1. 2. 2015 do 1. 4. 2015.

Kako sodelujete:

 • v času trajanja nagradne igre, to je od 1.2.2015 do 1.4. 2015 kupijo 5 kilogramov moke Žito in/ali Intes ter pošljite originalni račun in popolno izpolnjen kupon na naslov organizatorja igre: Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana s pripisom » Od krofov do potice z Žitovo moko«

ali

 • na isti naslov, najkasneje do 1.4. 2015 pošljite svoj recept ali skrivnost za pripravo krofov in potice (sodelovanje brez nakupa).

Za več informacij o nagradnem natečaju, nagradah in pogojih sodelovanja poglejte LETAK (.pdf) ali preberite pravila sodelovanja spodaj.

______________________________________________________________________

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Od krofov do potice« (1. 2. 2015-1. 4. 2015)

Organizator

Organizator nagradne igre je družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana (v nadaljevanju kot: organizator).

Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Od krofov do potice« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Namen nagradne igre je nagrajevanje zvestih potrošnikov in promocija blagovnih znamk Žito in Intes.

Nagradna igra se začne 1. 2. 2015 ob 00:00 uri in se zaključi 1.4. 2015 ob 24. uri.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.zito.si in na nagradnih letakih na prodajnih mestih trgovskih verig Spar, Interspar, Tuš in Mercator po Sloveniji.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji (v

nadaljevanju kot: udeleženci), ki

 • v času trajanja nagradne igre, to je od 1.2.2015 do 1.4. 2015 kupijo 5 kilogramov moke Žito in/ali Intes ter pošljejo originalni račun in popolno izpolnjen kupon na naslov organizatorja igre: Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana s pripisom » Od krofov do potice z Žitovo moko«

ali

 • na isti naslov, najkasneje do 1.4. 2015 pošljejo svoj recept ali skrivnost za pripravo krofov in potice (sodelovanje brez nakupa)

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Pravilno izpolnjene kupone s priloženimi originalnimi računi ali receptom udeleženci pošljejo po pošti na naslov organizatorja igre do vključno 1.4.2015 (velja datum poštnega žiga). Nepravilno izpolnjenih, nepopolnih in prepozno prispelih nagradnih kuponov in fotokopij računov ne bomo upoštevali v zaključnem žrebanju. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko udeleženec večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak udeleženec lahko le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.

Nagradno žrebanje bo 8.4. 2015 ob 12. uri v prostorih podjetja Žito, d.d.

Nagradni sklad

V okviru te nagradne igre bo organizator podelil naslednje nagrade:

– 1 x gospodinjski aparat Kitchen aid

– 10 x paket izbranih mok Žito

Obveščanje nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju na spletni strani www.zito.si. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni pisno po pošti najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo.

Darilo za nakup

Udeleženci, ki do vključno 1.4.2015 pošljejo originalni račun, ki dokazuje, da so v času trajanja nagradne igre- to je med 1.2.2015 in 1.4.2015- kupili 5 kg moke Žito in/ali Intes, lahko poleg uvrstitve v žreb za glavne nagrade pridobijo tudi darilo: silikonski pekač za kruh (8,5 x 28 x 8 cm) Število daril je omejeno na 100 kosov, nagrado bo prejelo prvih 100 kupcev. Pri razdeljevanju darila bo organizator upošteval vrstni red prispetja računov na njegov naslov. Darilo bodo nagrajenci prejeli po zaključku nagradne igre in žrebanju glavnih nagrad, po pošti na navedeni naslov.

Odgovornost

Organizator za izgubljene pošiljke ali napačno navedene kontaktne podatke udeležencev, kot tudi za prijave, ki so nečitljive, nepopolne ali niso bile prejete v roku, ne odgovarja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih glede lastništva poslanih daril.

Končne določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.

Udeleženec v nagradni igri s samim sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira, hrani in obdeluje zbrane osebne podatke za namene podelitve nagrad, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije ter za raziskave trga. Prav tako soglaša, da mu organizator po pošti ali elektronski pošti pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Udeleženec v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori po elektronski pošti na naslov: odjava@zito.si ali pisno na naslov organizatorja ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca za namen neposrednega trženja, o čemer ga bo v nadaljnjih 5 dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.

Ta pravila začnejo veljati 1. 2. 2015.

Nazaj na seznam novic