12
032015

Skupina Žito: Čisti poslovni izid za leto 2014 nad načrtovanim 

 Ljubljana, 12. marec 2015 – Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so se na današnji seji seznanili z nerevidiranimi rezultati poslovanja za poslovno leto 2014. Skupina Žito je ustvarila 113,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, 3,7 mio EUR dobička iz poslovanja in 3,0 mio EUR čistega dobička. V Skupini Žito so načrtovali čisti poslovni izid v višini 2,3 mio EUR, a je bil presežen za kar 32 %. Prav tako so se, v primerjavi z letom 2013, izboljšali vsi ključni kazalniki poslovanja, med njimi donosnost prihodkov, kapitala in sredstev, dodana vrednost ter EBITDA marža. Družba Žito d.d. je ustvarila 106,4 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, 2,9 mio EUR dobička iz poslovanja in 2,3 mio EUR čistega dobička. Na seji nadzornega sveta so člani potrdili novo mandatno obdobje trem članom uprave, ki jim funkcija sicer poteče 18. maja 2015 in trajanje njihovega manadata izenačili z mandatom predsednika uprave g. Janeza Bojca, ki poteče 14. julija 2017.

Skupina Žito je na domačem trgu ustvarila 81 % vseh prihodkov od prodaje, na tujih pa 19 %. V celotni prodaji je delež izvoza zrasel za 18,6 %, kar presega tudi načrtovane cilje na tem področju.

Janez Bojc, predsednik uprave Skupine Žito, je ob objavi konsolidiranih nerevidiranih podatkov poslovanja za leto 2014 izrazil zadovoljstvo nad doseženimi rezultati: »Osredotočeni na naše primarno poslovanje, povečevanje izvoza in na naše kupce smo uspeli doseči ene najboljših rezultatov zadnjih nekaj let. Rezultate smo dosegli kljub dejstvu, da je bila družba vse leto, poleg rednega poslovanja, angažirana tudi s postopkom prodaje večinskega paketa delnic družbe Žito d.d. Zahvala gre predvsem predanim zaposlenim, ki so med drugim pripomogli tudi k odmevni inovativnosti večjega števila naših izdelkov in k nagradam. Inštitut za nutricionistiko je naš koruzni toast brez konzervansov uvrstil med najbolj inovativna nova živilav skupini predpakiranih pekovskih izdelkov, proizvedenih v Sloveniji. Za naše kruhe smo prejeli največ odličij v Sloveniji na domačem tekmovanju kruha in pekovskega peciva, prejeli smo ponovno vrsto Best Buy nagrad za najboljše razmerje med ceno in kakovostjo naših izdelkov, tako za kruhe, riž Zlato polje, začimbe Maestro kot tudi za naša žita za zajtrk. Prodajna uspešnica je tudi naša nova linija otroških čajev, v času velikonočnih praznikov pa pričakujemo uspešno prodajo tudi na področju dopeke potic, saj smo z njimi prisotni praktično v vseh večjih trgovskih verigah oziroma nakupovalnih centrih.«

Nerevidirane rezultate Skupine Žito in družbe Žito d.d.  za leto 2014 najdete na tej povezavi : Nerevidirani rezultati Skupina in Žito d d 2014

Dodatne informacije:

Nina RusTuruk,

Odnosi z javnostmi, Skupina Žito

Telefon: 01 5876 120

E-naslov: pr@zito.si

Nazaj na seznam novic