1. Izjava o skladnosti s kodeksom

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Žito d.d. Ljubljana objavlja Izjavo o skladnosti s kodeksom, ki se nanaša na poslovno leto 2014. Izjava se nahaja v pripetem dokumentu: Izjava o skladnosti poslovanja s kodeksom o upravljanju javnih delniških družb Objava bo od 24.04.2015 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena […]

  april 24, 2015NoviceNo comments
 2. Nadzorni svet sprejel revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014

  Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so na današnji seji sprejeli revidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014. Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Žito d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Družba Žito d.d, Ljubljana objavlja Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014. Po revidiranem […]

  april 24, 2015Javne objave, NoviceNo comments
 3. Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

  V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo […]

  april 24, 2015Javne objaveNo comments
 4. Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

  Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 23.4.2015 prejela Obvestilo o spremembi poslovnega deleža od svojega delničarja družbe Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju SDH d.d.). Iz obvestila družbe SDH d.d. izhaja, da je ta dne 21.4.2015 prodala 43.636 delnic ZTOG in, da nima več v lasti delnic ZTOG.

  april 23, 2015Javne objaveNo comments
 5. Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

  Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 21.4.2015 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od družbe Podravka d.d., A. Staričevića 32, Koprivnica, Hrvaška (v nadaljevanju Podravka). Iz obvestila izhaja, da je ta dne 21.4.2015 pridobila 183.386 delnic ZTOG in, da ima tako skupaj v lasti 183.386 delnic ZTOG, kar predstavlja 51,54% vseh delnic ZTOG.

  april 23, 2015Javne objaveNo comments
 6. Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

  Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 22.4.2015 prejela Obvestilo o kvalificiranem deležu glasovalnih pravic od svojega delničarja družbe KD Kapital, finančna družba d.o.o., Dunajska cesta 63,1000 Ljubljana (v nadaljevanju KD Kapital d.o.o.). Iz obvestila delničarja družbe KD Kapital d.o.o. izhaja, da je ta dne 21.4.2015 prodala 31.740 delnic ZTOG in, da nima več v lasti delnic ZTOG.

  april 23, 2015Javne objaveNo comments
 7. Obvestilo za manjšinske delničarje delnic Žito d.d.

  Vse preostale delničarje obveščamo, da bodo imeli možnost prodaje delnic Žita d.d. po enaki ceni, kot je delnice prodal prodajni konzorcij, ko bo kupec objavil ponudbo za prevzem. Do takrat lahko z delnicami nemoteno trgujejo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Za morebitna dodatna pojasnila se prosimo obrnite na ga. Slavico Pogladič, tel. 01 5876 184, e-mail slavi.pogladic@zito.si.

  april 22, 2015Javne objaveNo comments
 8. Podpisana pogodba med Podravko in konzorcijem prodajalcev družbe Žito d.d.

  Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes po uspešno zaključenih pogajanjih med SDH in družbo Podravka, d. d. v svojem imenu in skupaj s preostalimi člani konzorcija prodajalcev sklenil pogodbo o prodaji 183.386 (51,55 %) delnic družbe Žito, d. d.

  april 21, 2015Javne objave, NoviceNo comments
 9. Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami ZTOG

  Uprava družbe Žito d.d. obvešča javnost, da je zaradi postopka prodaje večinskega deleža v družbi Žito d.d. Ljubljanski borzi posredovala zahtevo za začasno zaustavitev trgovanja z delnicami ZTOG dne 21.4.2015.

  Sporočilo je od dne 21.4.2015 za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.zito.si.

  april 21, 2015Javne objave, NoviceNo comments