24
042015

Nadzorni svet sprejel revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014

Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so na današnji seji sprejeli revidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Žito d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Žito d.d, Ljubljana objavlja Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2014.

Po revidiranem konsolidiranem letnem poročilu za 2014 je Skupina Žito v lanskem  letu ustvarila 113,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, 3,7 mio EUR dobička iz poslovanja in 3,0 mio EUR čistega dobička. Čisti prihodki iz prodaje so v primerjavi z letom 2013 višji za 2,6 %, dobiček iz poslovanja se je povečal za 18,0 %, čisti dobiček pa za 37,3 %.

Ključni kazalniki poslovanja so se v primerjavi z letom 2013 izboljšali, med njimi donosnost prihodkov, kapitala in sredstev, EBIT in EBITDA ter dodana vrednost na zaposlenega.

Uprava je nadzorni svet seznanila s tem, da je 21.4.2015 s strani SDH prejela obvestilo konzorcija prodajalcev (Modra zavarovalnica, d. d., KD Kapital, d. o. o., KD Skladi, d. o. o., Adriatic Slovenica, d. d. in NLB Skladi, d. o. o.) o sklenitvi pogodbe o prodaji 51,55% delnic družbe Žito d.d. s kupcem družbo Podravka d.d.

Letno poročilo družbe Žito d.d. in Skupine Žito najdete na tej povezavi:  Letno poročilo 2014

 

Žito d.d.
Uprava

 

Nazaj na seznam novic