22
042015

Obvestilo za manjšinske delničarje delnic Žito d.d.

Spoštovani,

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je dne 21.4.2015 skupaj s preostalimi člani konzorcija prodajalcev z družbo Podravka, d. d. sklenil pogodbo o prodaji 183.386 (51,55%) delnic družbe Žito, d. d. Podravka, d. d. je 51,5% delež družbe Žito, d. d. kupila po ceni 180,10 EUR za delnico, kar pomeni, da celota kupnina za ta delež znaša 33.027.818,60 EUR. V skladu z Zakonom o prevzemih je Podravka d.d. že izrazila namero, da bo po zaključenem prenosu delnic objavila ponudbo za prevzem preostalih.

Vse preostale delničarje zato obveščamo, da bodo imeli možnost prodaje delnic Žita d.d. po enaki ceni, kot je delnice prodal prodajni konzorcij, ko bo kupec objavil ponudbo za prevzem. Do takrat lahko z delnicami nemoteno trgujejo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Za morebitna dodatna pojasnila se prosimo obrnite na ga. Slavico Pogladič, tel. 01 5876 184, e-mail slavi.pogladic@zito.si.

Žito dd
Uprava

Nazaj na seznam objav