23
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 22.4.2015 prejela Obvestilo o kvalificiranem deležu glasovalnih pravic od svojega delničarja družbe KD Kapital, finančna družba d.o.o., Dunajska cesta 63,1000 Ljubljana (v nadaljevanju KD Kapital d.o.o.). Iz obvestila delničarja družbe KD Kapital d.o.o. izhaja, da je ta dne 21.4.2015 prodala 31.740 delnic ZTOG in, da nima več v lasti delnic ZTOG.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Žito d.d., www.zito.si najmanj 5 let od datuma objave

Žito d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav