23
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 21.4.2015 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od družbe Podravka d.d., A. Staričevića 32, Koprivnica, Hrvaška (v nadaljevanju Podravka). Iz obvestila izhaja, da je ta dne 21.4.2015 pridobila 183.386 delnic ZTOG in, da ima tako skupaj v lasti 183.386 delnic ZTOG, kar predstavlja 51,54% vseh delnic ZTOG. V obvestilu Podravka navaja: “Obveznost plačila nakupne cene s strani Podravke in obveznost prenosa delnic od prodajalcev na Podravko, bosta nastali z uresničitvijo pogojev določenih v Pogodbi o prodaji in nakupu delnic z dne 21.4.2015”.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Žito d.d., www.zito.si najmanj 5 let od datuma objave.

Žito d.d
Uprava

Nazaj na seznam objav