23
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 23.4.2015 prejela Obvestilo o spremembi poslovnega deleža od svojega delničarja družbe Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju SDH d.d.). Iz obvestila družbe SDH d.d. izhaja, da je ta dne 21.4.2015 prodala 43.636 delnic ZTOG in, da nima več v lasti delnic ZTOG. V obvestilu SDH d.d. navaja: “Pogodba o prodaji delnic je sklenjena pod odložnimi pogoji med katerimi je najpomembnejši pridobitev soglasja pristojnih organov za varstvo konkurence v več državah”.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Žito d.d., www.zito.si najmanj 5 let od datuma objave

Žito d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav