24
042015

Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 24.4.2015 prejela Obvestilo o spremembi poslovnega deleža od svojega delničarja družbe Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Modra zavarovalnica, d.d.). Iz obvestila družbe Modra zavarovalnica, d.d. izhaja, da je ta dne 21.4.2015 prodala 53.268 delnic ZTOG in, da nima več v lasti delnic ZTOG. V obvestilu Modra zavarovalnica, d.d. navaja: “Pogodba o prodaji delnic je sklenjena pod nekaterimi odložnimi pogoji med katerimi je najpomembnejši pridobitev soglasja Javne agecije RS za varstvo konkurence. V primeru izpolnitve odložnih pogojev Modra zavarovalnica, d.d. ne bo več imetnica delnic Žita d.d.”.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Žito d.d., www.zito.si najmanj 5 let od datuma objave.

Žito d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav