1. Mnenje poslovodstva ciljne družbe

  V priloženem dokumentu objavljamo mnenje poslovodstva ciljne družbe: mnenje poslovodstva ciljne družbe. Žito, 31.10.2015

  oktober 30, 2015Javne objaveNo comments
 2. Podravka objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic

  Ljubljana, 22.10.2015 – Kot je bilo že napovedano, je Podravka danes objavila ponudbo za odkup še preostalega dela delnic družbe Žito d.d.   Objava prevzemne ponudbe  je danes v celoti objavljena na straneh Ljubljanske borze na povezavi: http://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=58430   Tako lahko še ostali delničarji, če želijo, Žitove delnice prodajo Podravki oziroma sprejmejo njeno ponudbo. Podravka […]

  oktober 22, 2015NoviceNo comments
 3. Objava prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Žito d.d.

  Danes, dne 22.10.2015, je bil v časniku Delo objavljen oglas – Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Žito d.d. Omenjeni oglas se nahaja v priloženem dokumentu: Prevzemna ponudba-Žito Prospekt za odkup delnic in izjava (obrazec IZJ-DEN) sta objavljena na povezavi: http://www.ilirika.si/novinarsko_sredisce/novice/novica.aspx?id=34157 Uprava Žito d.d.               Prospekt in Izjava  na naslednji povezavi:

  oktober 22, 2015Javne objaveNo comments
 4. Odgovor družbe Žito d.d. na prejeti dopis VZMD

  Družba Žito d.d. je dne 16.10.2015 prejela priložen dopis s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev – VZMD (scan priloga). Navedbe VZMD, vezane na neobjavo informacij o odstopu članov nadzornega sveta družbe Žito d.d., so neresnične. Družba Žito d.d. je namreč dne 21.4.2015 objavila navedeno informacijo tako na straneh Ljubljanske borze SEOnet (povezava do objave: http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=57079) […]

  oktober 16, 2015NoviceNo comments
 5. Sklic 22. skupščine delniške družbe ŽITO, d.d.,

  ŽITO, d.d. Uprava Šmartinska 154 1529 Ljubljana   Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1 in 2. odstavka 20. člena statuta družbe sklicuje   skupščino delniške družbe ŽITO, d.d.,   ki bo v sredo, dne 18.11.2015, v Grand hotelu Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 11.00 […]

  oktober 16, 2015Javne objaveNo comments
 6. Prejem zahteve za sklic skupščine delničarjev

  Družba ŽITO, d.d. je dne 13.10.2015 popoldne prejela zahtevo delničarja PODRAVKA d.d. za sklic skupščine z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine, 2. Sprememba statuta družbe, 3. Seznanitev z odstopi članov nadzornega sveta družbe, 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta in 5. Razveljavitev sklepa k tretji točki dnevnega reda 21. […]

  oktober 14, 2015Javne objaveNo comments
 7. Obvestilo o neobstoju dogovorov s prevzemnikom

    V skladu s 25. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 in nasl.) je družba Žito d.d. v zakonsko predpisanem roku na Agencijo za trg vrednostnih papirjev naslovila Obvestilo o neobstoju dogovorov s prevzemnikom v postopku prevzemne ponudbe delnic izdajatelja Žito d.d. in Dodatna pojasnila k navedenemu  obvestilu z dne 08.10.2015. Žito d.d. […]

  oktober 9, 2015Javne objaveNo comments
 8. Objava prevzemne namere za odkup delnic družbe Žito d.d.

  Na tej povezavi objavljamo  celotno vsebino današnje Objave prevzemne namere za odkup delnic družbe Žito v časopisu Delo:Prevzemna namera ŽITO – Podravka

  oktober 7, 2015Javne objaveNo comments
 9. Objava obvestil o spremembi pomembnih deležev

  Družba ŽITO prehrembena industrija,  d.d. kot izdajateljica vrednostnih papirjev objavlja obvestila o spremembi pomembnih deležev, ki jih je prejela od družb PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Modra zavarovalnica, d.d., Slovenski državni holding, d.d. in KD Kapital, finančna družba, d.o.o.   Pripeti dokumenti: Prejem obvestil o spremembi pomembnih deležev  Žito d.d. Uprava Datum: 07.10.2015

  oktober 7, 2015Javne objaveNo comments
 10. Zaprtje transakcije za pridobitev 51,55 % delnic družbe Žito, d. d., Ljubljana

  Skladno z določbami Zakona o kapitalskem trgu in s Pravili Zagrebške borze vas obveščamo, da je PODRAVKA, d. d. (v nadaljevanju: družba) izpolnila vse pogoje, določene s pogodbo o nakupu delnic družbe Žito, d. d.

  oktober 5, 2015Javne objave, NoviceNo comments