07
102015

Objava obvestil o spremembi pomembnih deležev

Družba ŽITO prehrembena industrija,  d.d. kot izdajateljica vrednostnih papirjev objavlja obvestila o spremembi pomembnih deležev, ki jih je prejela od družb PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Modra zavarovalnica, d.d., Slovenski državni holding, d.d. in KD Kapital, finančna družba, d.o.o.  

Pripeti dokumenti: Prejem obvestil o spremembi pomembnih deležev 

Žito d.d.
Uprava

Datum: 07.10.2015

Nazaj na seznam objav