09
102015

Obvestilo o neobstoju dogovorov s prevzemnikom

 

V skladu s 25. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 in nasl.) je družba Žito d.d. v zakonsko predpisanem roku na Agencijo za trg vrednostnih papirjev naslovila Obvestilo o neobstoju dogovorov s prevzemnikom v postopku prevzemne ponudbe delnic izdajatelja Žito d.d. in Dodatna pojasnila k navedenemu  obvestilu z dne 08.10.2015.

Žito d.d. Uprava

Datum: 09.10.2015

 

Nazaj na seznam objav