16
102015

Odgovor družbe Žito d.d. na prejeti dopis VZMD

Družba Žito d.d. je dne 16.10.2015 prejela priložen dopis s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev – VZMD (scan priloga).

Navedbe VZMD, vezane na neobjavo informacij o odstopu članov nadzornega sveta družbe Žito d.d., so neresnične. Družba Žito d.d. je namreč dne 21.4.2015 objavila navedeno informacijo tako na straneh Ljubljanske borze SEOnet (povezava do objave: http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=57079) kot na korporativni spletni strani Skupine Žito (povezava do objave: http://www.zito.si/2015/04/podpisana-pogodba-med-podravko-in-konzorcijem-prodajalcev-druzbe-zito-d-d/) ter tako omogočila dostop do informacije zainteresirani javnosti.

 

Družba Žito d.d. bo v skladu z dosedanjo dobro prakso in v skladu z zakonskimi zahtevami objavila vsak predlog delničarjev, ki izpolnjuje pogoje za objavo, kot to določa ZGD-1.

 

Dopis VZMD na tej povezavi:Dopis VZMD 16 10

Žito d.d.

Uprava

 

 

Nazaj na seznam novic