22
102015

Podravka objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic

Ljubljana, 22.10.2015 – Kot je bilo že napovedano, je Podravka danes objavila ponudbo za odkup še preostalega dela delnic družbe Žito d.d.

 

Objava prevzemne ponudbe  je danes v celoti objavljena na straneh Ljubljanske borze na povezavi:

http://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=58430

 

Tako lahko še ostali delničarji, če želijo, Žitove delnice prodajo Podravki oziroma sprejmejo njeno ponudbo. Podravka za delnice Žita, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju, in sicer 180,10 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako ZTOG. Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 23.10.2015 do vključno 23.11.2015 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

 

Imetniki Žitovih delnic lahko delnice prodajo tako, da oddajo pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu danes objavljene Podravkine ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« v ILIRIKI d.d., ali katerikoli drugi borznoposredniški družbi ali banki, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev. Imetniki delnic Žita, ki bi jih želeli prodati po ponujeni ceni, to lahko storijo do vključno 23.11.2015 do 12. ure.

Prospekt za odkup delnic in izjava (obrazec IZJ-DEN) sta objavljena na povezavi:

http://www.ilirika.si/novinarsko_sredisce/novice/novica.aspx?id=34157

 

Podravka je doslej že pridobila delnice v višini 51,55 % osnovnega kapitala Žita, d. d. – 183.386 delnic, vpisanih pod številko ISIN SI0031108440 po ceni 180,10 EUR za delnico. 5. 10. 2015 je bila navedena transakcija zaprta pri KDD (Centralna klirinško-depozitna družba Republike Slovenije).Z današnjo objavljeno ponudbo namerava Podravka odkupiti še preostali del Žitovih delnic, tako kot so v podjetju napovedali že pred časom.

 

 

Dodatne informacije:

Nina Rus Turuk,

Odnosi z javnostmi, Skupina Žito

Telefon: 01 5876 120

E-naslov: pr@zito.si

Nazaj na seznam novic