14
102015

Prejem zahteve za sklic skupščine delničarjev

Družba ŽITO, d.d. je dne 13.10.2015 popoldne prejela zahtevo delničarja PODRAVKA d.d. za sklic skupščine z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine, 2. Sprememba statuta družbe, 3. Seznanitev z odstopi članov nadzornega sveta družbe, 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta in 5. Razveljavitev sklepa k tretji točki dnevnega reda 21. skupščine Družbe z dne 19.6.2015 o imenovanju pooblaščenega revizorja in imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015. Uprava družbe ŽITO, d.d. bo skladno z določbami ZGD-1 opravila vsa potrebna dejanja za sklic skupščine družbe ŽITO, d.d. na zahtevo delničarja.

Žito d.d
Uprava
Nazaj na seznam objav