05
102015

Zaprtje transakcije za pridobitev 51,55 % delnic družbe Žito, d. d., Ljubljana

Družba Žito d.d. je danes s strani družbe Podravka d.d. prejela naslednje obvestilo:

Skladno z določbami Zakona o kapitalskem trgu in s Pravili Zagrebške borze vas obveščamo, da je PODRAVKA, d. d. (v nadaljevanju: družba) izpolnila vse pogoje, določene s pogodbo o nakupu delnic družbe Žito, d. d., za zaprtje transakcije za pridobitev delnic v višini 51,55 % osnovnega kapitala Žita, d. d. – 183.386 delnic, vpisanih pod številko ISIN SI0031108440 po ceni 180,10 EUR za delnico in da je 5. 10. 2015 navedena transakcija zaprta pri KDD (Centralna klirinško-depozitna družba Republike Slovenije).

Navedeno pogodbo je družba sklenila s konzorcijem prodajalcev, ki so ga sestavljali Slovenski državni holding, d. d., ter Modra zavarovalnica, d. d., KD Kapital, d. o. o., KD Skladi, d. o. o., Adriatic Slovenica, d. d., in NLB Skladi, d. o. o.

Skladno z navedenim je družba 5. 10. 2015 pridobila večinski delež v višini 51,55 % oziroma 183.386 delnic družbe Žito, d. d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 154, Republika Slovenija, vpisane v poslovni register, ki ga pod matično številko 5391814000 vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in katerega delnice so uvrščene na Ljubljansko borzo.

Dodatne informacije:
Nina Turuk,
Odnosi z javnostmi, Skupina Žito
Telefon: 01 5876 120
E-naslov: pr@zito.si

Nazaj na seznam novic