13
112015

Skupina Žito: ob koncu tretjega kvartala prodaja višja od lanske, rast prodaje tudi v izvozu

Ljubljana, 13. november 2015 – Nadzorni svet družbe je na včerajšnji seji obravnaval poslovno poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito, d.d., za obdobje januar–september 2015. Skupina Žito je v tem obdobju prodala za odstotek več kot v enakem obdobju lani, to je za 82,3 mio EUR, družba Žito, d.d., pa za 76,8 mio EUR izdelkov in storitev. Na tujih trgih beležijo 10,4-odstotno rast prodaje. Skupina Žito je do konca septembra 2015 ustvarila 1,9 mio EUR čistega dobička, družba Žito, d.d. pa v višini 1,4 mio EUR.

V Žitu med pomembnejše poslovne dogodke v tem obdobju štejejo tudi zaključeno prodajo večinskega deleža družbe Žito, d.d., hrvaški Podravki.
Skupina Žito je do konca septembra 2015 ustvarila 1,9 mio EUR čistega dobička, medtem ko je v primerljivem obdobju lanskega leta le-ta znašal 2,1 mio EUR. Družba Žito, d.d., je ustvarila čisti dobiček v višini 1,4 mio EUR, medtem ko je v enakem obdobju predhodnega leta ustvarila čisti dobiček v vrednosti 1,5 mio EUR.
Prodaja Skupine Žito je od primerljive lanske višja za 0,7-odstotka. Prodaja je zrasla v stebrih Kruh in Sodobna kuhinja, medtem ko je prodaja v stebrih Konditorstvo, Mlinarstvo in Principali, nekoliko upadla. Glavnino prihodka še vedno predstavlja domači trg, kjer je sicer prodaja v primerjavi z enakim lanskim obdobjem nižja za 0,8-odstotka. Na tujih trgih, kjer v Žitu ustvarijo 21-odstotkov prihodkov, beležijo kar 10,4-odstoten porast prodaje. Le-ta je predvsem posledica povečane prodaje polpečenih pekovskih izdelkov na trge Evropske unije.
Skupina Žito je ob koncu tretjega kvartala 2015 zaposlovala 1.153 ljudi. To je za 27 oseb več kot v primerljivem lanskem obdobju, ko je bilo v Skupini Žito zaposlenih 1.126 ljudi.

»Z doseženimi poslovnimi rezultati ob koncu tretjega kvartala smo v Žitu zadovoljni, saj smo bili v zadnjem obdobju, kljub postopkom prodaje družbe Žito, močno osredotočeni na našo osnovno dejavnost in poslanstvo. Izpostavim lahko predvsem rezultate prodaje Skupine Žito in prihodke od prodaje družbe Žito, d.d., ki so višji od primerljivih lanskih ter prodajo v izvozu, kjer beležimo za nekaj več kot 10-odstotno rast,« je poslovanje v obdobju januar–september komentiral Janez Bojc, predsednik uprave Skupine Žito.
Hrvaška Podravka d.d. je 5. oktobra 2015 izpolnila vse pogoje za zaprtje transakcije za pridobitev 51,55-odstotka osnovnega kapitala družbe Žito. Tako je prišlo do realizacije prodaje večinskega deleža družbe Žito, d.d., s čimer je Podravka postala večinski lastnik družbe.
Podravka d.d. je kot večinski lastnik 22. oktobra 2015 objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh preostalih delnic družbe Žito, d.d.. Odkup še poteka, saj je veljavnost prevzemne ponudbe od 23. oktobra 2015 do vključno 23. novembra 2015.

Celotno poročilo na povezavi: Medletno poročilo 1-9 2015 Skupina Žito in družba Žito, pdf

Dodatne informacije:
Nina Rus Turuk,
Odnosi z javnostmi, Skupina Žito
Telefon: 01 5876 120
E-naslov: pr@zito.si

Nazaj na seznam novic