18
112015

Skupščina delničarjev Skupine Žito: Imenovani novi člani nadzornega sveta družbe

Ljubljana, 18. novembra 2015 – Delničarji družbe Žito, d.d. so na današnji 22. redni skupščini potrdili nove člane nadzornega sveta, sprejeli spremembo statuta družbe in imenovali za revizorja podjetje KPMG Slovenija d.o.o

Na skupščini so se seznanili z odstopi dosedanjih članov predstavnikov kapitala v nadzornem svetu družbe Žito d.d.: Milana Kneževiča, Maje Makovec Brenčič, Adrijana Rožiča in Rajka Stankovića. Ti so podali odstopne izjave z mesta članov nadzornega sveta že 21.4.2015, ko je bila podpisana pogodba med konzorcijem prodajalcev Žita in Podravko, in sicer za primer uspešnega zaključka prodajnega postopka, z dnem prve skupščine po zaključku transakcije. Za nove člane nadzornega sveta Skupine Žito so bili tako na današnji skupščini delničarjev potrjeni: Miroslav Klepač, Petar Vlaić, Ivan Galović in ponovno imenovan dosedanji član Rajko Stanković, sicer predsednik Društva malih delničarjev Slovenije. Vsi imajo štiriletni mandat. Miroslav Klepač je član uprave Podravke, Petar Vlaić je član nadzornega sveta Podravke in predsednik uprave pokojninskega sklada Erste Plavi – sklad ter je v Podravki tudi pomemben lastnik, medtem ko je Ivan Galović v Podravki starejši podpredsednik, odgovoren za verigo oskrbe.

Hkrat se te dni izteka odkup preostalih delnic Žita d.d. s strani Podravke d.d. Kot je znano v skladu z javno objavljeno ponudbo, je ta odprta samo še do 23.11. 2015. Z dosedanjim odkupom delnic je Podravka že pridobila večinske upravljalske pravice.

Kot predstavnika zaposlenih ostajata v nadzornem svetu Skupine Žito Greta Dečman in Sonja Perčič.

S predlagano in potrjeno spremembo statuta so delničarji na današnji skupščini določili še izjemo od konkurenčne prepovedi, ki jo sicer določa Zakon o gospodarskih družbah. Takšna ureditev omogoča celovitejšo obravnavo gradiv, hkrati pa prav tako lažjo integracijo in optimizacijo poslovnih procesov obeh družb.

Imenovanje revizorske hiše KPMG je bilo predlagano zaradi poenotenja celotne revizije obeh družb, Podravke d.d. in Žita d.d.

Na povezavi najdete celoten zapisnik skupščine (.pdf)

Dodatne informacije:
Nina Rus Turuk, odnosi z javnostmi, Skupina Žito
Telefon: 01/ 5876 120
e-naslov: pr@zito.si, nina.turuk@zito.si

Nazaj na seznam novic