17
122015

Prejem zahteve za sklic skupščine delničarjev

Družba ŽITO, d.d. je dne 16.12.2015 popoldne prejela zahtevo delničarja PODRAVKA d.d. za sklic skupščine z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine, 2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe, 3. Umik delnic družbe z organiziranega trga. Uprava družbe ŽITO, d.d. bo skladno z določbami ZGD-1 opravila vsa potrebna dejanja za sklic skupščine družbe ŽITO, d.d. na zahtevo delničarja.

Zahteva za sklic 23. Skupščine družbe ŽITO prehrambena industrija d d Ljubljana

Poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev

Žito d.d.

Uprava

Datum: 17.12.2015

Nazaj na seznam objav