19
012016

Skupščina delničarjev Žita d.d.: Odločitev za umik iz borze

Ljubljana, 19. januar 2016 – Na današnji 23. skupščini delničarjev Žita so delničarji sprejeli dva pomembna sklepa, in sicer sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe in sklep o umiku delnic družbe iz organiziranega trga vrednostnih papirjev.  

S sprejetjem sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Žito, d.d., se vse delnice družbe prenesejo na glavnega delničarja in novega lastnika družbe, Podravko, d.d. Manjšinski delničarji bodo za svoje delnice v skupnem številu 11.393 prejeli odpravnino v višini 180,10 evra za delnico, ki je enaka tisti iz prevzemne ponudbe. Podravka je kot glavni delničar in 96,8-odstotni lastnik družbe Žito s pravnega vidika imela pravico in je zadostila vsem kriterijem za sprejem tega sklepa.

Prenos delnic na družbo Podravka se bo izvršil z dnem vpisa tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani. Po vpisu tega sklepa je glavni delničar dolžan izplačati odpravnino manjšinskim delničarjem.

Prav tako so člani skupščine na današnji seji potrdili sklep o umiku delnic družbe Žito, d.d., z organiziranega trga Ljubljanske borze. Sklep o umiku delnic iz organiziranega trga bo pričel veljati z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.

 

Zapisnik 23. skupščine na tej povezavi:Zapisnik 23. skupščine Žita d.d.

 

Dodatne informacije:

Nina Rus Turuk,

Odnosi z javnostmi, Skupina Žito

Telefon: 01 5876 120

E-naslov: pr@zito.si

Nazaj na seznam novic