24
022016

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register

Na podlagi določil Pravil LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe ŽITO, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba ŽITO, d.d. obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 24.2.2016, s sklepom opr. št. Srg 2016/7978 v sodni register vpisalo sklep 23. skupščine delniške družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. z dne 19.1.2016, s katerim so delničarji izglasovali prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, družbo PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Hrvaška.

Vpis sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register je družba ŽITO, d.d. prejela dne 24.2.2016.

Navedeni sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani je priloga k temu obvestilu.

To obvestilo bo od dne 24.2.2016 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.zito.si vse do poteka zakonsko predpisanega roka.

 

Uprava družbe

 

Datum: 24.2.2016

 

Pripeti dokument: Vpis sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register

Nazaj na seznam objav